Chào mừng đến với Công ty GPPM 5 NGÔI SAO
      


     Trung tâm Hỗ trợ
Phần mềm phát triển theo yêu cầu

Những dịch vụ
Trung tâm Hỗ trợ 5STARS cung cấp
Dịch vụ:
- Cấu hình hệ thống
- Triển khai hệ thống
- Đào tạo
- Bảo trì
- Tư vấn và hỗ trợ khách hàng với các hình thức:
  • Helpdesk
  • Trực tuyến
  • Tại chỗ
  • Hotline

Mạng lưới hỗ trợ
- Với 20 trung tâm hỗ trợ đối tác trải dài từ Bắc vào Nam

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu cần thêm chi tiết.